• Domů  → 
  • Podmínky poskytování služeb

Podmínky poskytování služeb

1 Předmět Podmínek poskytování služeb

1.1 Tyto Podmínky poskytování služeb (dále jen Podmínky) určují pravidla používání služeb, placených a bezplatných služeb obsahu stránek Eroport.cz (dále jen Stránky) jak pro registrované uživatele Stránek (dále jen Uživatel), tak i pro neregistrované návštěvníky (dále jen Návštěvník).

1.2 Každý Návštěvník, který používá služby a obsah Stránek, musí souhlasit se všemi body těchto Podmínek. Pokud Návštěvník nesouhlasí alespoň s jedním bodem Podmínek, je povinen okamžitě opustit Stránky a ukončit veškeré používání služeb a obsahu, zveřejněného na Stránkách.

1.3 Podmínky mohou být změněny Správou Eroport.cz kdykoliv bez zvláštního oznámení. O podstatných změnách v Podmínkách poskytování služeb se Správa zavazuje informovat Návštěvníky a Uživatele Stránek prostřednictvím zveřejnění zpráv na Stránkách, nebo prostřednictvím oznámení na emailové adresy registrovaných Uživatelů. Aktualizované znění Podmínek vstupuje v platnost během 48 hodin po aktualizaci.

1.4 Aktuální znění Podmínek je k dispozici na stálé internetové adrese - http://eroport.cz/terms/


2 O Stránkách

2.1 Escort klub Eroport, který se nachází na adrese v síti Internet http://eroport.cz je informačním webem pro intimní seznámení a komunikaci. Stránky poskytuji Uživatelům a Návštěvníkům informační služby pro seznámení a komunikaci.

2.2 Stránky nabízí registrovaným uživatelům (dále jen Inzerentům) placenou možnost publikovat na Stránkách reklamu o poskytování erotických a jiných služeb.

2.3 Text v inzerátech je popisem nabídek a služeb, a musí být v souladu s právními předpisy České republiky. Součástí popisu může být text, obrázky, videa, a odkazy na weby třetích stran. Také v popisu nabídek a služeb je povoleno označení cen, pokud tato cena neznamená náklady na poskytování erotických služeb, setkání v nočních klubech a azylových domech.

2.4 Inzerent bere na vědomí, že nese plnou odpovědnost za jim publikované inzeráty a za soulad inzerátů se zákonem O reklamě České republice.

2.5 Inzerent uznává, že má práva na použité jim v inzerátech ochranné známky a autorská práva na obrázky, video a text.

2.6 Inzerent bere na vědomí, že je povinen uhradit škodu, která může vzniknout Stránkám kvůli zveřejnění Inzerentem na Stránkách materiálů, které nejsou v souladu s příslušnými normami práva České republiky a těmito Podmínkami.

2.7 Inzerent souhlasí s tím, že Stránky máji právo odmítnout zveřejnění reklamy bez udání důvodů.

2.8 Inzerent uznává, že je seznámen s těmito Podmínkami, plně je chápe a souhlasí s jejich obsahem.

2.9 Všichni Uživatelé a Návštěvníci Stránek musí být plnoletí. V opačném případě je Návštěvník povinen okamžitě opustit Stránky.

2.10 Používání služeb a obsahu Stránek je dobrovolné. Registrace Uživatelů a využití Uživateli a Návštěvníky softwarových produktů a funkcí Stránek je dobrovolné. Zdržte se prohlížení Stránek, pokud téma nebo obsah Stránek jsou v rozporu s vaším vnitřním přesvědčením.

2.11 Registrovaný Uživatel souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za činy (včetně zveřejnění informací v otevřeném přístupu), podniknuté jim na vlastní pěst s pomocí služeb Stránek a také za důsledky těchto činů.

2.12 Návštěvník souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za činy, podniknuté jim na vlastní pěst při použití informací, zveřejněných na Stránkách v otevřeném přístupu, a také za důsledky těchto činů.


3 Registrace do systému

3.1 Pro vytvoření účtu Uživatel zvolí přihlašovací jméno a heslo pro přístup na osobní část Stránek (dále jen Osobní účet). Uživatel nese odpovědnost za bezpečnost hesla. Heslo se nesmí dostat ke třetím osobám. Uživatel je povinen nesdělovat třetím osobám informace pro přístup k Osobnímu účtu. V případě podezření, že někdo neoprávněně získal přístup k Osobnímu účtu Uživatele, je Uživatel povinen neprodleně nahlásit tuto událost na technickou podporu Stránek prostřednictvím Formuláře zpětné vazby.

3.2 Uživateli je zakázáno provádět činnost zaměřenou na klam, dezinformaci nebo uvedení v omyl Návštěvníky Stránek, ale také Správu Stránek prostřednictvím zveřejnění nepravdivých informací s využitím softwarových produktů a služeb Stránek.

3.3 Uživatel souhlasí s tím, že on je zodpovědný za obsah publikované jim textové a grafické informace, za správnost zveřejněné informace. Publikovaná informace nesmí byt v rozporu s platnými zákony a předpisy (včetně norem práva ohledně osobních údajů a předpisů o autorských právech).

3.4 Správce dohlíží na publikovaný Uživateli obsah v režimu předběžné moderace a postmoderace. Správce má právo zablokovat a smazat inzeráty, příspěvky, komentáře zanechané Uživateli a Návštěvníky (a Uživatele a Návštěvníky samotné), v případě, že tyto publikované informace vzbudí u moderátora podezření ohledně pravdivosti nebo shodě s platnými zákony a těmito Podmínkami.

3.5 Seznam informací, zakázané pro zveřejňování a šíření prostřednictvím Stránek:


4 Právo Stránek na publikovaný obsah

4.1 Uživatel souhlasí s tím, že Správa Stránek má plné právo na publikovaný Uživatelem obsah. Správa Stránek má právo na úpravu, odstranění a využití zveřejněných Uživatelem informací.

4.2 Návštěvníci a uživatelé stránek souhlasí s tím, že Správa Stránek nenese žádnou odpovědnost za zveřejněnou Uživateli a Návštěvníky informací, jakož i za činy a následky těchto činů v souvislosti s použitím zveřejněných Uživateli a Návštěvníky informací.

4.3 Uživatel si uvědomuje, že publikovaný text a audiovizuální informace jsou otevřený a snadno přístupné neomezenému počtu lidí s přístupem k Internetu, dostupný pro nekontrolované stažení, skladování, distribuci a používání třetími stranami, za což Správa Stránek nenese odpovědnost.

4.4 Práva na šíření obsahu, který není Osobním údajem, publikovaného ve veřejné části Stránek, patří Správě Stránek. Je zakázáno kopírování, ukládání a šíření obsahu Stránek pro komerční účely.

4.5 Správa Stránek má právo změnit design, seznam služeb, měnit logiku softwarových produktů kdykoliv bez zvláštního oznámení.


5 Rozmístění inzerátů

5.1 Stránky poskytují Uživatelům možnost rozmístění inzerátů. Správa webových Stránek není zodpovědná za účinnosti rozmístěných uživateli inzerátů.

5.2 Správa Stránek a Uživatelé, rozmisťující inzeráty nejsou vzájemně propojeny, působí nezávisle a samostatně. Správa Stránek nenese žádnou odpovědnost za činnost Uživatelů, obsah a správnost informací zveřejněných Uživateli v inzerátech.


6 Odpovědnost

6.1 Správa Stránek nezaručuje, že všechny služby Stránek budou fungovat bez chyb, ztráty dat během zpracování a ukládání dat.

6.2 Na Stránkách mohou být umístěny odkazy na jiné zdroje, které nejsou spojené se Správou Stránek. Správa Stránek nenese žádnou odpovědnost za obsah, bezpečnost a dostupnost jiných zdrojů, a také za soulad obsahu a činnosti jiných zdrojů s platnými zákony a předpisy.

6.3 Správa Stránek nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé Návštěvníkům nebo Uživatelům Stránek při použití publikovaných informací a softwarových produktů Stránek.

6.4 Jakékoliv připomínky, přání, kritiku a stížnosti mohou Návštěvníci posílat na emailovou adresu eroport.cz@gmail.com nebo prostřednictvím formuláře zpětné vazby, který je dostupný na adrese http://eroport.cz/contacts/. Správa Stránek posuzuje vše maily během 72 (sedmdesát dva) hodin od vytvoření mailu.

6.5 Návštěvníkům a Uživatelům Stránek je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat normální provoz služeb a servisů Stránek.

6.6 Tyto podmínky nejsou dohoda o obchodním zastoupení, ani pracovní smlouva, ani smlouva o společné činnosti mezi Správou Stránek a Uživateli či Návštěvníky.

6.7 Návštěvníkům a Uživatelům Stránek je zakázáno publikovat jakékoli informace, které souvisí s nabídkami práci, nebo jakýmkoli způsobem zapojují třetí osoby do prostituce, nebo uměle vytváří pozitivní image prostituci nebo vytváří pozitivní a úspěšný obraz osob, zabývajících se prostitucí.