• Domů  → 
  • Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Escort klub Eroport je pozorný k soukromí Návštěvníků a Uživatelů. Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů Návštěvníků a Uživatelů patří k jedné z našich základních povinností. Soukromí a důvěra Uživatelů jsou pro nás důležité, proto v těchto Zásadách ochrany osobních údajů jsou popsány naše zásady detailně. Informace v jakékoli podobě jsou důležité pro zajištění kvalitních služeb. Díváme se na to jako na jeden z nejdůležitějších prvků důvěry Uživatelů. Naším cílem je chránit vaše osobní údaje.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla a mechanismy týkající se shromažďování, uchovávání a využívání informací při provozu webových stránek Escort klubu Eroport, které jsou dostupné na internetové adrese http://eroport.cz (dále jen Stránky). Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na činnost Správce Stránek, která nesouvisí se Stránkami.


Shromažďování informací

Návštěvníci mají možnost navštívit Stránky bez poskytnutí osobních údajů k určení totožnosti Návštěvníka.

Návštěvníci mají možnost navštívit Stránky, aniž by poskytovali jakékoliv osobní informace, v otevřeném přístupu se mohouseznámit s publikovanými informacemi, s využíváním služeb Stránek a se softwarovými produkty Stránek.

Pod "Osobními údaji a osobními informacemi k určení totožnosti Návštěvníka" se rozumí jakákoli informace, která osobu identifikuje nebo může být použita pro její kontaktování nebo lokalizaci, např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, rodné číslo, údaje z občanského průkazunebo údaje z jakýchkoli jiných dokumentů. Používání některých služeb Stránek vyžaduje od Návštěvníků a Uživatelů poskytnutí osobních údajů. Nicméně Návštěvníci nemusí vždy používat tyto služby Stránek.

Stránky můžou vyžádat od Návštěvníků osobní údaje za účelem registrace Uživatele v systému nebo pro zvýšení pohodlí používání služeb Stránek. Tato informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, přihlašovací jméno, heslo a případně další údaje, je shromažďována, uložena a chráněna proti neoprávněnému přístupu. Uživatelem poskytnutá informace se používá pro zlepšení našich služeb, plnění cílů a úkolů Stránek a pro komunikaci Správce Stránek s registrovanými Uživateli v případě potřeby.

Nikdy a za žádných okolností Správa Stránek neposkytuje třetím osobám nebo organizacím osobní údaje, sdílené Stránkám při registraci, při komunikaci se Správcem Stránek nebo při úhradě placených služeb Stránek.

Návštěvníci a Uživatelé si uvědomují, že některé služby Stránek poskytují možnost publikovat na stránkách osobní údaje, čímž je otevírají pro zobrazení neomezenému počtu lidí. Návštěvníci a Uživatelé toto dělají s pochopením a vědomím zodpovědnosti za důsledky takových konaní. Správa Stránek nenese žádnou odpovědnost za šíření osobních údajů publikovaných samostatně Návštěvníky a Uživateli Stránek.


Shromažďování a používání anonymní informace

Stránky mohou shromažďovat a ukládat anonymní informace o návštěvách Uživatelů, např. poskytovatele Internetu, typ prohlížeče a operačního systému, datum a čas návštěvy Stránek, Návštěvníkem navštívené Stránky a čas strávený na nich, dále stránky, ze kterých Návštěvník uskutečnil přechod na naše Stránky. Tato informace neidentifikuje osobnost Návštěvníka a je používána s cílem sběru a analýzy statistik, měření aktivity Návštěvníků. Toto uskutečňujeme pro zlepšení našich služeb a zvýšení pohodlí používání Stránek.


Použití "cookies"

Cookies jsou textové soubory nebo textové identifikátory uložené na počítači Návštěvníka. Jsou používány k personalizaci některých služeb na Stránkách. Stránka používá cookies pro zvýšení pohodlí používání a pro úsporu času Návštěvníka. Také používáme cookies pro interní výzkum ohledně chování Návštěvníků, abychom lépe pochopili jejich preference a zvyky. Návštěvníci mají možnost vypnout příjem souborů cookies v nastavení prohlížeče. Nicméně v tomto případě některé funkce Stránek přestanou fungovat správně.


Zajištění bezpečnosti

Správa Stránek podniká vhodná opatření k ochraně osobních údajů Návštěvníků a Uživatelů. Používáme také další opatření pro zajištění spolehlivého ukládání dat, aby nedošlo ke ztrátě, odcizení, neoprávněnému přístupu, změně nebo zneužití osobních údajů. Nicméně na Internetu neexistují ideální opatření pro zajištění bezpečnosti. Pokud jste registrovaný Uživatel, můžete chránit vaše osobní údaje kliknutím na tlačítko "Odhlásit se" pokaždé, kdy dokončíte práci se Stránkami přes Osobní účet a pečlivě dbát na to, aby vaše přihlašovací jméno a heslo byly bezpečně chráněny před neoprávněným přístupem.


Funkce Nesledování (DNT - Do Not Track)

I přesto, že Uživatel zakáže sledování své činnosti na Stránkách, Stránky se chovají stejně ke všem prohlížečům bez ohledu na to, vysílají signál Stránkám nebo ne.


Odkazy

Stránky můžou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Návštěvník by měl chápat, že kliknutím na externí odkaz opouští naše Stránky. Žádáme Vás o seznámení se Zásadami ochrany osobních údajů jiných webových stránek, protože Správa Stránek nenese žádnou odpovědnost za obsah, odkazy, zásady ochrany osobních údajů a činnost správců jiných webových stránek.


Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Pokud se rozhodneme změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů, pak aktualizujeme tento dokument. Uživatelé a Návštěvníci Stránek jsou si vždy vědomi toho, na jakých principech Stránky shromažďují, uchovávají a zpracovávají osobní údaje. Správa Stránek doporučuje Uživatelům a Návštěvníkům pravidelně prohlížet Zásady ochrany osobních údajů, které jsou na adrese http://eroport.cz/privacy/